O nás

Naši kancelář tvoří úzce spolupracující a kompaktní tým zkušených právníků se znalostmi a praxí v rozličných oblastech práva. Naší předností je značná flexibilita a schopnost poskytovat klientům mimořádně rychlá i nestandardní řešení.

Nabízíme Vám více než deset let zkušeností s poskytováním právních služeb. Právní servis poskytujeme širokému okruhu klientů od nadnárodních společností po jednotlivce, z tuzemska i ze zahraničí, a to v českém, slovenském, anglickém, nizozemském, německém a ruském jazyce.

Doleček Kahounová Sedláčková advokátní kancelář sídlí v centru Prahy. Máme též pobočku v Českých Budějovicích a v Dunajské Stredě. Náš tým dlouhodobě čítá větší počet právníků, což nám umožňuje nabídnout klientům výhody týmové práce a užší specializace jednotlivých právníků. Naše kancelář dále úzce spolupracuje s daňovými poradci a soudními znalci z širokého okruhu specializací, mimo jiné i v oboru ekonomika a stavebnictví.

Doleček Kahounová Sedláčková advokátní kancelář působí jako sdružení advokátů. Cílem naší dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláře je nabídnout klientům komplexní právní služby na vysoké profesionální úrovni, se zvláštním zaměřením na obchodní, pracovní, občanské a stavební právo. Kancelář tvoří úzce spolupracující a kompaktní tým zkušených právníků se znalostmi a praxí ve všech oblastech práva. Naší předností je značná flexibilita a schopnost poskytovat klientům rychlé právní služby v nadstandardní kvalitě.

Díky zájmu našich klientů jsme od května 2012 zřídili novou pobočku v Českých Budějovicích a rovněž jsme rozšířili náš tým o dva další právníky.

Náš přístup k řešení právních problémů se opírá o důkladnou znalost cílů a potřeb našich klientů, což nám umožňuje nabízet rychlá, vhodná a cenově efektivní řešení konkrétních záležitostí. Klient u nás nalezne požadovanou právní pomoc odpovídající povaze jednotlivého případu, a to s přihlédnutím ke všem aspektům jeho specifických potřeb. Právní poradenství poskytujeme ve všech hlavních oborech práva, přičemž poskytujeme dlouhodobou právní podporu a poradenství, sepisujeme smlouvy a další právní listiny, závazná vyjádření, posudky, právní rozbory, vedeme spornou agendu, a to jak soudní, tak i arbitrážní.

Kvalita na prvním místě

Naše advokátní kancelář je připravena zajistit bezproblémové plnění právních služeb i z hlediska administrativního a organizačního. K tomuto účelu disponuje naše kancelář odpovídajícím technickým a materiálním vybavením. Jednání s klientem po celou dobu spolupráce lze uskutečňovat jak v sídle naší kanceláře, tak, v případě zájmu klienta, v jeho sídle či na jiném určeném místě.

Jednotliví advokáti naší kanceláře jsou pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb až do výše 96.000.000,- Kč. Tato částka vysoce překračuje povinnost pojištění stanovenou zákonem a je určena tak, aby odpovídala obvyklému rozsahu poskytovaných služeb ze strany advokátní kanceláře. V této souvislosti si dovolujeme konstatovat, že advokáti naší kanceláře doposud při poskytování právních služeb nezpůsobili žádnému ze svých klientů škodu.

Naši partneři mají každý více jak deset let zkušeností s poskytováním právních služeb a své zkušenosti předávají týmu těch nejlepších právníků. Veškeré naše služby Vám poskytujeme prostřednictvím týmu, který je vždy složen z některého z partnerů kanceláře a jednoho či několika našich právníků. Při tomto systému máte jistotu, že každý náš výstup je schválen a prověřen některým z našich partnerů.

Novinky
28.11.2018

Listopadový Newsletter naší kanceláře přichází s pravidelnými novinkami z oblasti práva, rovněž Vám připomínáme, že pro naše stávající i nové klienty nabízíme odborná právní školení. V tomto Newsletteru jsme se věnovali zejména povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů právnických osob.

všechny novinky
Kontakt
Advokátní kancelář Doleček Kahounová Sedláčková
Ostrovní 126/30
110 00 Praha - Nové město
TEL+420 224 932 058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
další kontakty
Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
Pobočka České Budějovice
Novohradská 1
370 01 České Budějovice
TEL+420 224932058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILpobockaCB@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz