Finanční právo

Ať chceme či nechceme, finance jsou hybnou silou našeho světa. Orientace v oblasti finančního práva však nemusí být vždy snadná, ať už kvůli úzké vazbě na ekonomiku, či kvůli prolínání s veřejným sektorem. Přesto však zejména svět cenných papírů, burzovního práva a kolektivního investování skýtá zajímavé možnosti a příležitosti, které Vám pomůžeme využít. Poměrně samostatným odvětvím, které finančí právo zahrnuje, je právo pojišťovací. Poskytujeme právní pomoc jak při uzavírání pojistných smluv, tak při řešení pojistných událostí.

Lidé

Mgr. Kateřina Sedláčková

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 9966

Mgr. Lenka Mikolášová

Advokát

Evidenční č. ČAK 14892

Mgr. Jan Vrtálek

Spolupracující advokát

Evidenční č. ČAK 15699

Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
Pobočka České Budějovice
Novohradská 1
370 01 České Budějovice
TEL+420 224932058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILpobockaCB@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz