Lékařské a farmaceutické právo

Povaha zdravotnického práva je velmi specifická a mísí se v ní prvky práva veřejného (zájem na řádném poskytování garantované zdravotní péče) a práva soukromého (např. možnost dohody smluvních stran o konkrétním obsahu smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče tam, kde právní předpisy nestanoví jinak).

Na právní rámec poskytování zdravotní péče se zaměřuje medicínské právo. Charakter vztahu lékař - zdravotnické zařízení - pacient dostál v posledních letech významného posunu a pacient se tak stává tím, kdo má rozhodující slovo v otázkách vlastní léčby. Za tohoto stavu se stávají ožehavými otázky, na co všechno má pacient nárok a jakým způsobem vymezit odpovědnost lékaře či zdravotnického zařízení. Základní práva pacienta (právo na život, právo na soukromí, osobní svobodu či důstojné zacházení) jsou zakotvena již samotnou Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Lidé

Mgr. Kateřina Sedláčková

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 9966

Mgr. Kristýna Sopouchová

Advokát

Evidenční č. ČAK 13597

Mgr. Lenka Mikolášová

Advokát

Evidenční č. ČAK 14892

JUDr. Radka Macháčková

Advokát

Evidenční č. ČAK 17149

Novinky
28.11.2018

Listopadový Newsletter naší kanceláře přichází s pravidelnými novinkami z oblasti práva, rovněž Vám připomínáme, že pro naše stávající i nové klienty nabízíme odborná právní školení. V tomto Newsletteru jsme se věnovali zejména povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů právnických osob.

všechny novinky
Kontakt
Advokátní kancelář Doleček Kahounová Sedláčková
Ostrovní 126/30
110 00 Praha - Nové město
TEL+420 224 932 058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
další kontakty
Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz