Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví se zabývá ochranou všech nehmotných statků, které mohou mít hospodářskou hodnotu. Dělí se na dvě hlavní oblasti. Autorské právo zaručuje ochranu autorským dílům, ať už výtvarným, hudebním nebo psaným. Právo průmyslového vlastnictví se pak zabývá ochranou nových technických řešení ve formě patentů, užitných vzorů, či ochranných známek.

Důsledná ochrana práv duševního vlastnictví je ve světě globalizace a internetu nelehkým úkolem, je však zcela nezbytná pro kulturní i technický pokrok společnosti.

Lidé

Mgr. Pavla Brennan Kahounová
Mgr. Pavla Brennan Kahounová

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 9955

Mgr. Kateřina Sedláčková

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 9966

Mgr. Kristýna Sopouchová

Advokát

Evidenční č. ČAK 13597

JUDr. Dominika Pacovská

Advokát

Evidenční č. ČAK 17269

Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
Pobočka České Budějovice
Novohradská 1
370 01 České Budějovice
TEL+420 224932058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILpobockaCB@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz