Právo životního prostředí

Máte-li dojem, že právo životního prostředí se Vás rozhodně netýká, můžete být na omylu. Tento dynamicky se rozvíjející obor ovlivňuje stále větší množství lidských činností. Zejména pro podnikatele v určitých oborech je důležitá orientace v oblasti nakládání s odpady nebo obaly, regulace v souvislosti s ochranou ovzduší, vod a půdy. Právo životního prostředí se Vás však může týkat také v případě, pokud stavíte, nebo pokud vlastníte les či zemědělskou půdu. Best replica handbags for sale in uk. Nesmíme také opomenout oblast regulace využívání obnovitelných zdrojů energie. Klíčovou roli v ochraně životního prostředí hrají předpisy Evropské unie.

Lidé

Mgr. Kateřina Sedláčková

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 9966

Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
Pobočka České Budějovice
Novohradská 1
370 01 České Budějovice
TEL+420 224932058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILpobockaCB@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz