Stavební právo

Služby v oblasti stavebního práva znamenají nejen zastoupení před státními orgány v územním a stavebním řízení, ale také právní poradenství a přípravu smluv s podrobnou úpravou povinností stran, a to ve všech fázích realizace projektu. Cílem je chránit práva investora, minimalizovat finanční rizika, zamezit případným průtahům a docílit právní jistoty. Naše kancelář poskytuje právní servis od zajištění práv k pozemkům až po vymáhání nároků za vady, to vše za využití rozsáhlých zkušeností v oboru.

Lidé

Mgr. Kateřina Sedláčková

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 9966

Mgr. Jan Vrtálek

Spolupracující advokát

Evidenční č. ČAK 15699

JUDr. Radka Macháčková

Advokát

Evidenční č. ČAK 17149

Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
Pobočka České Budějovice
Novohradská 1
370 01 České Budějovice
TEL+420 224932058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILpobockaCB@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz