Trestní právo

Trestní právo by mělo mít místo pouze tam, kde jiné prostředky ochrany práv fyzických a právnických osob jsou vyčerpané, neúčinné nebo nevhodné. Jedná se tedy o prostředek ultima ratio, tedy poslední instance. Je ale smutnou pravdou, že spravedlnost je někdy slepá a ne vždy míří tam, kde je skutečně koho trestat. Cílem obhajoby by mělo být především zabránit porušování práv stíhaných osoba a zajistit spravedlivý proces, ve kterém se obžalovaná osoba bude moci hájit a prokazovat svoji nevinnu, aniž by byla předmětem zvůle orgánů činných v trestním řízení.

Lidé

Mgr. Pavla Brennan Kahounová
Mgr. Pavla Brennan Kahounová

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 9955

Mgr. Jan Vrtálek

Spolupracující advokát

Evidenční č. ČAK 15699

JUDr. Radka Macháčková

Advokát

Evidenční č. ČAK 17149

JUDr. Dominika Pacovská

Advokát

Evidenční č. ČAK 17269

Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
Pobočka České Budějovice
Novohradská 1
370 01 České Budějovice
TEL+420 224932058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILpobockaCB@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz