Trestní právo

Trestní právo by mělo mít místo pouze tam, kde jiné prostředky ochrany práv fyzických a právnických osob jsou vyčerpané, neúčinné nebo nevhodné. Jedná se tedy o prostředek ultima ratio, tedy poslední instance. Je ale smutnou pravdou, že spravedlnost je někdy slepá a ne vždy míří tam, kde je skutečně koho trestat. Cílem obhajoby by mělo být především zabránit porušování práv stíhaných osoba a zajistit spravedlivý proces, ve kterém se obžalovaná osoba bude moci hájit a prokazovat svoji nevinnu, aniž by byla předmětem zvůle orgánů činných v trestním řízení.

Lidé

Mgr. Pavla Brennan Kahounová
Mgr. Pavla Brennan Kahounová

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 9955

Mgr. Jan Vrtálek

Spolupracující advokát

Evidenční č. ČAK 15699

JUDr. Radka Macháčková

Advokát

Evidenční č. ČAK 17149

Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
Pobočka České Budějovice
Novohradská 1
370 01 České Budějovice
TEL+420 224932058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILpobockaCB@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz