Veřejné zakázky a výběrová řízení

Trh veřejných zakázek má v každé zemi značný ekonomický význam. V české platné právní úpravě je veřejnému zadávání věnována pozornost v samostatném zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento zákon je v rámci snah o zjednodušení a zprůhlednění celého systému udělování veřejných zakázek předmětem častých legislativních změn, které velmi podstatným způsobem mění dosavadní zákonnou úpravu a které mají za cíl zprůhlednit systém zadávání veřejných zakázek. Nepříjemným důsledkem časté novelizace tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů je ovšem jeho nepřehlednost a značná komplikovanost, která do systému veřejných zakázek přináší nejednotnost postupů veřejných zadavatelů a zahlcenost ÚOHS, který je pověřen vyřizováním podnětů pro nesprávný či nezákonný postup zadavatelů.

Lidé

Mgr. Pavla Brennan Kahounová
Mgr. Pavla Brennan Kahounová

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 9955

Mgr. Marek Doleček

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 8910

JUDr. Adam Gajdoš

Advokát

Evidenční č. ČAK 15621

Mgr. Jan Vrtálek

Spolupracující advokát

Evidenční č. ČAK 15699

Mgr. Veronika Skřejpková

Advokát

Evidenční č. ČAK 15606

Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
Pobočka České Budějovice
Novohradská 1
370 01 České Budějovice
TEL+420 224932058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILpobockaCB@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz