Veřejné zakázky a výběrová řízení

Trh veřejných zakázek má v každé zemi značný ekonomický význam. V české platné právní úpravě je veřejnému zadávání věnována pozornost v samostatném zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento zákon je v rámci snah o zjednodušení a zprůhlednění celého systému udělování veřejných zakázek předmětem častých legislativních změn, které velmi podstatným způsobem mění dosavadní zákonnou úpravu a které mají za cíl zprůhlednit systém zadávání veřejných zakázek. Nepříjemným důsledkem časté novelizace tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů je ovšem jeho nepřehlednost a značná komplikovanost, která do systému veřejných zakázek přináší nejednotnost postupů veřejných zadavatelů a zahlcenost ÚOHS, který je pověřen vyřizováním podnětů pro nesprávný či nezákonný postup zadavatelů.

Lidé

Mgr. Pavla Brennan Kahounová
Mgr. Pavla Brennan Kahounová

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 9955

Mgr. Marek Doleček

Advokát - Partner

Evidenční č. ČAK 8910

Novinky
28.11.2018

Listopadový Newsletter naší kanceláře přichází s pravidelnými novinkami z oblasti práva, rovněž Vám připomínáme, že pro naše stávající i nové klienty nabízíme odborná právní školení. V tomto Newsletteru jsme se věnovali zejména povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů právnických osob.

všechny novinky
Kontakt
Advokátní kancelář Doleček Kahounová Sedláčková
Ostrovní 126/30
110 00 Praha - Nové město
TEL+420 224 932 058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
další kontakty
Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz