Dobré skutky nás baví.

Poskytujeme také bezplatné právní služby potřebným.

Pro bono

Poskytujeme také bezplatné právní služby potřebným.

Podporujeme dlouhodobě obecně prospěšnou společnost Vítej ... o.p.s. formou bezplatného právního poradenství. Komunitní centrum pro osoby s autismem nabízí chráněné bydlení pro dospívající a dospělé osoby s autismem a dále odlehčovací služby pro rodiny autistů (www.vitej.com)

Finančně přispíváme na činnost Nadačního fondu GREEN GATE, který se angažuje zejména v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Každoročně si vybíráme případy jednotlivců v tíživých životních situacích a poskytujeme okamžitou a efektivní pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. Odměnou a zadostiučiněním je pro nás skutečná radost takových klientů, kterým se často jevilo vyřešení jejich problému jako nemožné s ohledem na to, že kvalifikovanou právní pomoc si nemohli dovolit.

 

Pomáháme aktivně vzdělávat budoucí právníky a advokáty tak, aby ve své budoucí praxi znali a ctili profesní etiku.

Poskytujeme také bezplatné právní služby potřebným.