Vyberte si odvětví, kterému se budeme společně věnovat.

SPECIALIZACE

Pro klienta jsme vždy k dosažení a připraveni kvalifikovaně zodpovídat jeho otázky. 

Pro naše stávající i nové klienty nabízíme odborná právní školení.

jednotlivci
Jednotlivci
 • rozvod a vypořádání SJM
 • péče o dítě a výživné
 • dědictví a darování
 • pracovní právo
 • trestní právo a přestupky
 • všechny smlouvy pro život
 • nemovitosti
 • ochrana osobnosti
smlouvy
Smlouvy
 • obchodně-právní smlouvy
 • občansko-právní smlouvy
 • nemovitostní smlouvy a úschovy
 • developerské smlouvy
 • licenční smlouvy
 • kupní smlouvy a smlouvy o dílo
korporace
Korporace
 • založení, zrušení a přeměny
 • fúze a akvizice
 • start-upy
 • due diligence
 • spory akcionářů, akcionářské dohody
 • investice a projektové financování
 • joint venture
 • hospodářská kriminalita
spory
Spory a mediace
 • soudní spory
 • správní řízení
 • arbitráže
 • mediace a vyjednávání
verejny_sektor
Veřejný sektor
 • veřejné zakázky
 • správní právo
 • soutěžní právo
 • normotvorba
dalsi_specializace
Extra
 • právo informačních technologií
 • stavební právo
 • energetické právo
 • zdravotnické právo
dusevni_vlastnictvi
Duševní vlastnictví
 • licence
 • ochranné známky
 • autorská práva
 • software
 • umění
nemovitosti
Nemovitosti
 • koupě a prodej nemovitostí
 • nájmy, podnájmy, věcná břemena, pachty
 • plánování, výstavba a rekonstrukce nemovitostí
 • projektové financování